Energirådgivning

Ønsker du en gjennomgang av din bolig sammen med en energirådgiver? Befaringen tar 1,5 time og vi vil gi deg objektive råd om hvilke energitiltak som kan være smarte for din bolig. Energitiltakene vi anbefaler deg er tilpasset dine ønsker og budsjett. 


Vi tilbyr deg:
- Hjelp til å vurdere ulike løsninger basert på kostand/lønnsomhet
- God informasjon om hva du kan få støtte til fra kommunen og Enova
- Du mottar en energianalyse fra Energiportalen etter befaringen er gjennomført

Pris: 4.000 kr

Ring vår ENØK-telefon 47 22 20 76 for bestilling eller ta direkte kontakt med en av våre energirådgivere: Stian Fjeld, Folke Pettersen og Bjørge Sandberg Kristoffersen

Enova støttet energirådgivning

Er du en av mange som ønsker å få hjelp til å vurdere energitiltak i din bolig og samtidig;
-Redusere utgiftene til oppvarming?
-Øke komforten?
-Spare miljø?

Vi tilbyr deg:
- En tilstands- og termograferingsrapport som avdekker husets svakheter
- Hjelp til å vurdere ulike løsninger basert på kostand/lønnsomhet
- En komplett tiltaksplan tilpasset deg og din bolig.
- God informasjon om hva du kan få støtte til.

Våre energirådgivere er daglig ute hos boligeiere som trenger hjelp med akkurat dette. Høsten 2015 besøkte våre energirådgivere over 160 boliger. En profesjonell vurdering og en god plan kan spare deg for store kostnader forbundet med oppussing.

Enova støtter tjenesten med 50% av kostnadene.

Ta kontakt med en av våre energirådgivere på tlf 472 22 076 eller send en e-post til energiradgiver@entelligens.no

Trykktesting og termografering

Trykktesting og termografering benyttes for å avdekke svakheter ved byggets lufttetthet.Vi har nødvendig utstyr og sertifisering. 

Kontakt: Folke Pettersen

Enøktelefon

Entelligens tilbyr energirådgivning på telefon tlf: 4722 2076 og i denne tråden på diskusjonsforumet Byggebolig.no. 

Kontakt: Stian Fjeld og Folke Pettersen

Energiportalen

Entelligens har utviklet Energiportalen - Norges ledende analyseverktøy for effektive energiberegninger av boliger. Portalen er basert på omfattende forskning og utvikling og kan tilpasses alle aktørers unike behov for utforming og innhold. Siden lanseringen i oktober 2012 er det gjennomført over 60.000 analyser. Vi leverer Energiportalen til kommuner, strømselskap, energi tiltaksleverandører, banker, forsikring med mer.

Tjenesten er gratis for boligeiere.

Oslo: Nicolai Dirdal og Jan Kristian Mardal Trondheim: Stein Sakshaug Stavanger: Olav Stav Møre og Romsdal: Einar Oterholm

Energimerkeservice

Entelligens Energimerkeservice gjør energimerking av boliger raskt, enkelt og rimelig. Et gyldig Energimerke utstedt av NVE kreves ved salg eller utleie av boliger over 50 m2. Normal leveringstid av forenklet energimerke er to virkedager fra bestilling.

Kontakt: Stian Fjeld

Energianalyse av bygg

Entelligens AS har bidratt med rådgiving og prosjektering rettet mot alt fra eksisterende bygningsmasse til fremtidige byggenormer som lavenergi- og passivhusboliger. Vi har erfaring innenfor LCC (Livssyklusberegninger) på varmeanlegg for boligkomplekser, energimerking og energianalyser for dimensjonering av varme- og ventilasjonsanlegg. Entelligens AS har også bidratt med rådgiving og dokumentasjon for oppfyllelse av energitiltak og rammekrav opp mot byggeforskriftene, samt grunnlån fra Husbanken. Våre kunder er boligleverandører, utbyggere, arkitekter og privatpersoner.

Selskapet har sentral godkjenning på området «Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 1» samt flere lokale godkjenninger for tiltaksklasse 2.

Kontakt:
Bjørge Kristoffersen
Folke Pettersen